reiki behandeling

Wat is reiki?

Reiki is (net zoals acupunctuur) een eenvoudige, effectieve en natuurlijke behandelmethode die werkt op basis van universele energie, waarbij gebruik wordt gemaakt van het overbrengen van energie door handopleggingen die een helende effect hebben op lichaam en geest.

Ontstaan Reiki

Reiki is ontstaan in Japan door de grondlegger: Mikao Usui. In eerste instantie heeft Mikao deze alternatieve geneeswijze ontwikkeld als een weg naar geluk, harmonie en spirituele ontwikkeling. Reiki wordt al eeuwenlang toegepast maar vindt zijn oorsprong in de 19de eeuw. Omstreeks 400 v.Chr  waren de eerst signalen van reiki ontstaan uit heilige boeddhistische boeken genaamd: Sutra’s. grondlegger Mikao Usui legde de basis van reiki na een lange periode van vasten en meditatie op de Japanse berg: Kurama.

Van oudsher legde men al de handen op het lichaam om de pijn te verzachten, Net zoals een kind die zich bezeert, legt de moeder haar hand op de pijnlijke plek of geeft ze een kusje om het beter te maken. Door het aanraken wordt er warmte, rust, zorgzaamheid en liefde overgedragen als een genezende kracht. Dit zie je ook veel terug bij dieren.

Bij een mens straalt er warmte en energie uit het lichaam. Deze energie is de levenskracht zelf en wordt per beschaving anders genoemd. De Noord-Amerikaanse indianen volk “Iroquois” noemen de levenskracht energie: Orenda, in india: Prana, in China: Ch’i en in Japan: Ki.

Met Ki of Ch’i wordt energie aangeduid die het lichaam instandhoudt en de staat van gezondheid bepaald. Men stelt dat als Ki het levende organisme zou verlaten, het leven verdwenen is. Met Ki wordt ook de essentiële levensenergie van de aarde en de kosmos bedoeld.

Mikaousui

Hoe werkt reiki?

Bij reiki wordt niet met persoonlijke energie gewerkt. De reiki-behandelaar haalt de energie die nodig is uit de kosmos, en laat die vervolgens door zijn lichaam stromen. In de handpalmen zijn subchakra’s aanwezig, openingen waarlangs deze energie naar de ander kan doorstromen.  Reiki stroomt onbegrensd en bevordert de zelfgenezing, heft blokkades op, werkt ontgiftend en ontspant het lichaam.

Deze energie vindt haar weg door zowel lichaam als geest van de behandelde persoon. Deze extra energie kan zowel door handopleggingen, als op afstand gebeuren.

Reiki brengt lichaam en geest in evenwicht. Reiki werkt altijd, ook al geloof je er niet in, je hoeft alleen maar het te laten gebeuren. Het werkt heel goed als aanvulling op een behandeling door huisarts of specialist. In de meeste gevallen verstrekt en versnelt Reiki de genezing.

 

Energiebanen

Reiki kun je opsplitsen: Rei (universele Energie) en Ki ( een deel van Rei en deze stroomt door alles wat leeft). Reiki is een paranormale therapie, waarbij deze universele energie wordt gebruikt om het gehele netwerk van onze energiebanen weer in de juiste balans te brengen en ook zo te houden.

Reiki en Re Life

Joke van Re life ontvangt niet alleen een verhoging van de levensenergie of Ki voor eigen genezing, maar ontvangt ook energie van de persoon die ze behandelt. Joke van Re Life past reiki toe door de pijnlijke plekken in het lichaam te vinden (door middel van energie) en die met helende energie te behandelen. Reiki kan heling brengen in het totale lichaam, dus zowel fysiek als mentaal, emotioneel en spiritueel.

Naast handopleggingen bied Re Life ook reiki op afstand aan. Voor meer informatie: klik hier.

korte re life logo

De reiki behandeling van Re Life

Wat kan ik verwachten?

  • Voordat de behandeling start volgt er eerst een korte intake gesprek, waarin er uitgelegd wordt wat er verwacht kan worden tijdens de behandeling.
  • De reiki-behandeling kan zowel zittend als liggend worden gegeven. De beste manier om de meeste ontspanning te bieden is om te liggen op de massagetafel.
  • Er is geen sprake van massage en intieme plaatsen worden uiteraard NIET aangeraakt. Het is niet nodig de kleren uit te doen, want reiki stroomt daar gewoon doorheen.
  • De reiki behandeling kan duren van 20 minuten tot 1 uur, afhankelijk wat uw voorkeur en het advies van de behandelaar is. Na de behandeling is het goed om veel water te drinken, zodat uw lichaam de gifstoffen snel kan afvoeren.
  • De ervaring die u voelt na een reiki behandeling is per persoon anders, de één voelt warmte, de ander trillingen, maar er zijn ook mensen die helemaal niets voelen. Dit hoeft niet te betekenen dat reiki niet werkt, reiki energie stroomt door, ook als u weer thuis bent.
  • Het kan zijn dat u in de loop van de dag uw klachten voelt verminderen of zelfs verdwijnen. Na 3 behandelingen kunt u pas goed een oordeel geven over wat reiki voor u doet en beoordelen of dit is wat bij u past.

*Re Life coaching & reikipraktijk is geen artsenpraktijk, stelt geen diagnoses en doet geen uitspraken over medische zaken. Met inachtneming van je eigen verantwoordelijkheid kun je er vanuit gaan dat regulier en alternatief elkaar goed kunnen aanvullen.

prijslijst

Reiki behandeling (20 min)
€ 15,00
Reiki behandeling door Joke
Behandeling van 20 minuten
Op locatie: De puntjes, Landsheerlaan 117 – 119, 8016 EX in Zwolle
Vraag afspraak aan
Reiki behandeling (60 min)
€ 45,00
Reiki behandeling door Joke
Behandeling van 60 minuten
Op locatie: De puntjes, Landsheerlaan 117 – 119, 8016 EX in Zwolle
Vraag afspraak aan
Reiki behandeling (40 min)
€ 30,00
Reiki behandeling door Joke
Behandeling van 40 minuten
Op locatie: De puntjes, Landsheerlaan 117 – 119, 8016 EX in Zwolle
Vraag afspraak aan